K&L marktplaats

Turnpakje Kwiek en Lenig.

Onze dochter is gestopt met turnen en pakje is nog mooi en goed. Voorzichtig gewassen. Maat 146-152. Welk meisje kunnen we hier blij mee maken?

Lees meer...

Iedereen moet mee kunnen doen!
Omdat het belangrijk is dat alle kinderen kunnen sporten, zijn er instanties, die het lidmaatschap mogelijk maken voor ouders met beperkte financiële middelen.
Informatie hierover is te vinden op http://zwolle.jeugdsportfonds.nl of http://meedoenzwolle.nl.
Wij hebben al een aantal kinderen in de vereniging, dat hierdoor toch mee kan doen!

Toelichting op de contributie:
De contributie is opgebouwd uit de kosten voor zaalhuur, leiding en vereniging voor één seizoen (± 40 lessen) verdeeld over 12 maanden. In de vakanties betaalt u dus gewoon contributie.

Periode Data 1e incasso Data 2e incasso
(als 1e incasso mislukt)
1e maand (met aanmeldingskosten) Tussen 20e en 25e van de maand. Tussen 15e en 20e van de volgende maand.
Maandelijks Tussen 1e en 5e van de maand. Tussen 15e en 20e van de maand.
Bondscontributie KNGU Tussen 20e en 25e van de maand januari, april, juli, oktober. Tussen 15e en 20e van de maand februari, mei, augustus, november.

 

Contributie per maand (per 1-4-2016)* uur/week Tot 16 jaar. 16 jaar e.o.
Eenmalige aanmeldings-/inschrijvingskosten   € 15,00. € 15,00.
GymKids (4 en 5 jaar)
(geen eenmalige kosten en kosten KNGU)
0:45u € 9,60. -

Gymnastiek/turnen
Turnen heren (recreatie)
Conditie/fitnessgym

1:00u

€ 11,20.

€ 13,20.

Turnen damesselectie (afhankelijk van aantal lesuren) 1:30-6:00 lesuur/wk € 14,40-57,60. € 18,00-72,00.
Freerunning 1:30u € 24,00. € 27,00.
Turnen herenselectie 1:30-3:30 lesuur/wk € 18,00-42,00. € 22,50-52,50.

Tweede en volgende les zelfde lid: 75% van de laagste contributie.
Vanaf vierde gezinslid is lidmaatschap gratis.

(*)  exclusief (bonds)contributie KNGU

Bondscontributie:
De bondscontributie 2016 (contributie KNGU; verzekering e.d.), voor junioren € 5,06 en voor senioren € 6,18 per kwartaal, wordt door de vereniging apart geïnd voor alle leden die op de 1e dag van enig kwartaal lid zijn of in de loop van het kwartaal lid worden. De contributie wordt aan het eind van de eerste maand van het kwartaal geïnd (eind januari, eind april, eind juli, eind oktober).
Bij beëindiging van het lidmaatschap is dit bedrag of een deel daarvan niet terug te vorderen.